2/3
Moana
3 Bathurst Avenue
$980k-$1.05m
4

3

2

Simon Noakes
Brighton
1/58 - 60 Sturt Road
$390k-$415k
2

1

1

Simon Noakes
North Plympton
12 Lewis Crescent
$375k-$385k

Simon Noakes
Torrens Park
26 & 26A Braemar Road
$1.2m-$1.3m
4

3

2

Simon Noakes
Marion
240 Sturt Road
$595k

Simon Noakes
North Plympton
24 MacKay Avenue
$569k-$599k
3

2

2

Simon Noakes
Glengowrie
3-5 Mocalta Street
$525k-$575k
2

2

2

Simon Noakes
Henley Beach South
113 Military Road
Contact Agent
3

2

2

Simon Noakes
Glengowrie
13/190 Morphett Road
Contact Agent
2

1

1

Simon Noakes
North Plympton
6 Shelley Avenue
$340k

Simon Noakes
Marion
30C Alison Avenue
POA
3

2

1

Simon Noakes
North Plympton
20 Packard Street
$579k-$599k
3

2

2

Simon Noakes
2/3
3 Bathurst Avenue
$980k-$1.05m
4

3

2


Simon Noakes
1/58 - 60 Sturt Road
$390k-$415k
2

1

1


Simon Noakes
12 Lewis Crescent
$375k-$385k

Simon Noakes
26 & 26A Braemar Road
$1.2m-$1.3m
4

3

2


Simon Noakes
240 Sturt Road
$595k

Simon Noakes
24 MacKay Avenue
$569k-$599k
3

2

2


Simon Noakes
3-5 Mocalta Street
$525k-$575k
2

2

2


Simon Noakes
113 Military Road
Contact Agent
3

2

2


Simon Noakes
13/190 Morphett Road
Contact Agent
2

1

1


Simon Noakes
6 Shelley Avenue
$340k

Simon Noakes
30C Alison Avenue
POA
3

2

1


Simon Noakes
20 Packard Street
$579k-$599k
3

2

2


Simon Noakes
2/3